Information

Beskrivning: Dessa föreskrifter tillämpas på laboratorier som är eller ansöker om att bli ackrediterade av Swedac. Föreskrifterna är ett komplement till Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:8) om ackreditering. För vissa områden har föreskrivande myndigheter eller Swedac i samråd med föreskrivande myndigheter utfärdat mer detaljerade särskilda föreskrifter som kompletterar dessa föreskrifter. PDF-filen innehåller 2017:5 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS 2011:33
Ändringsförfattningar: STAFS 2013:19 STAFS 2015:9 STAFS 2017:5 STAFS 2018:3
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.