Information

Beskrivning: Föreskrifterna tillämpas på organ som planerar, utför och rapporterar effektivitetsstudier enligt Good Efficacy Practice (GEP). Organen är eller ansöker om att bli ackrediterade av Swedac. Föreskrifterna är ett komplement till Swedacs föreskrifter (STAFS 2010:10) och allmänna råd om ackreditering.
Grundförfattning: STAFS 2007:10
Ändringsförfattningar: STAFS 2012:1
Bemyndigande: 9 § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll