Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller bestämmelser om krav på och kontroll av en tillsatsanordning som kopplas till en taxameter. Ikraftträdande: Föreskrifterna träder i kraft 2022-10-01 och ersätter de tidigare gällande föreskrifterna på området, STAFS 2012:5. Andra föreskrifter som rör taxameterutrustning finns i STAFS 2022:1 och STAFS 2022:3.
Bemyndigande:

8 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238) och 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll

Celexnummer: 32014L0032

Relaterade ämnesområden