Information

Beskrivning: Författningen gäller fram till 1 oktober 2022 och ersätts sedan av STAFS 2022:2. PDF-filen innehåller STAFS 2012:5 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS 2012:5
Ändringsförfattningar: STAFS 2016:15
Bemyndigande: 8 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238).