Information

Beskrivning: Föreskrifterna tillämpas på organ som är eller ansöker om att bli ackrediterade av Swedac för validering och verifiering av växthusgaser. Föreskrifterna är ett komplement till Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering. PDF-filen innehåller STAFS 2012:6 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan
Grundförfattning: STAFS 2012:6
Ändringsförfattningar: STAFS 2013:7
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.
Celexnummer: 32012L0600