Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller den reglering som krävs för organ som är eller ansöker om att bli ackrediterade som producenter av referensmaterial inom ramen för Swedacs bemyndigande. Föreskrifterna kompletterar Swedacs generella föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering. Föreskrifterna bygger på kraven i ISO Guide 34:2009 – General requirements for the competence of reference material producers.
Grundförfattning: STAFS 2011:35
Ändringsförfattningar: STAFS 2014:10
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll

Relaterade ämnesområden