Information

Beskrivning: Föreskrifterna gäller avgifter vid återkommande kontroll av vågar och bränslemätdon.
Bemyndigande: 8 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon