Information

Beskrivning: Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tillsynsavgifter på de vatten- och värmemätare som en leverantör använder för att mäta hushållsförbrukning av vatten eller värmeenergi. Föreskrifterna träder i kraft 2020-01-01 och ersätter då STAFS 2017:15.
Bemyndigande: 8 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon.