Information

Beskrivning: Föreskrifterna gäller värmeenergimätare som är avsedda att användas i bostäder, butiks- och kontorslokaler samt lätt industri.
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon; 7 § förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare
Celexnummer: 32014L0032