Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller bestämmelser om vattenmätare som är avsedda för mätning av volymer av rent kall- eller varmvatten som används i bostäder, butiks- och kontorslokaler samt lätta industrier.
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon; 7 § förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare
Celexnummer: 32014L0032, 32015L0013

Relaterade ämnesområden