Information

Beskrivning: Författningen upphävs genom STAFS 2022:4 från den 1 oktober 2022.
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon; 7 § förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare
Celexnummer: 32014L0032, 32015L0013