Information

Beskrivning: Föreskrifterna anger de särskilda villkor som gäller för laboratorier verksamma inom teknikområdet oförstörande provning och som är ackrediterade av Swedac.
Bemyndigande: 20 § förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll

Relaterade ämnesområden