Information

Beskrivning: Målet med vägledningen är att minimera olikheter i bedömningar och därmed göra tillämpningen av ISO/IEC 17020 så harmoniserad som möjligt för våra kunder. Vägledningen är främst skriven för bedömare. Vägledningen avser att ge riktlinjer för bedömning av fordonsbesiktning inför en ackreditering eller vid en återkommande tillsyn eller förnyad bedömning. Den tar upp några vanliga frågeställningar men belyser inte på något sätt alla aspekter i frågan. Utgåva 5