Information

Beskrivning: Dokument berör undersökningar som ger numeriska (kvantitativa) resultat. Enligt SS-EN ISO/IEC 17025 och SS-EN ISO 15189 ska mätosäkerhet anges för ackrediterade undersökningar. Kvaliteten på utlämnade resultat skall vara tillräcklig för att svara mot beställarens behov. Vad som menas med tillräcklig kvalitet definieras av professionen eller bestäms i samråd med kunden. Version 3, 2022-03-07

Relaterade ämnesområden