Information

Beskrivning: Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering av ledningssystem för vägtrafiksäkerhet ISO 39001:2012 bygger på STAFS 2007:13, ISO/IEC 17021:2011 och IAF MD-dokument och vägledningar, MD1:2007, MD2:2007, MD5:2013, MD11:2013 eller dokument som träder i deras ställe. Detta dokument syftar till att ge tolkning av krav vid användning av ISO/IEC 17021:2011. Utgåva 3, 2020-11-03.