Information

Beskrivning: Dokument beskriver hur osäkerheten hos kvalitativa undersökningar kan uppskattas och kontrolleras samt hur den ska anges för beställarna.