Information

Beskrivning: Dessa föreskrifter tillämpas på organ som är eller ansöker om att bli anmälda till Europeiska unionen enligt 7-9 §§ lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. PDF-filen innehåller STAFS 2011:5 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version).
Grundförfattning: STAFS 2011:5
Ändringsförfattningar: STAFS 2011:28 STAFS 2012:10
Bemyndigande: 7 § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll