Information

Beskrivning: Föreskrifterna anger de krav som gäller för kontrollorgan som ackrediterats för att kontrollera den egna verkstadens reparationer av brister, hos ett fordon, som konstaterats vid kontrollbesiktning eller flygande inspektion. PDF-filen innehåller STAFS 2003:5 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS:2003:5
Ändringsförfattningar: STAFS 2005:14 STAFS 2013:3
Bemyndigande: 20 § förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll

Relaterade ämnesområden