Information

Beskrivning: Ny vägledning för bedömning av kontrollorgan inom fordonsområdet (utom fordonsbesiktning) mot kraven i SS-EN ISO/IEC 17020:2012 Utgåva 1, gäller från 2016-03-02.

Relaterade ämnesområden