Information

Beskrivning: Ny vägledning för bedömning av kontrollorgan inom fordonsområdet (utom fordonsbesiktning) mot kraven i SS-EN ISO/IEC 17020:2012 Utgåva 2, gäller från 2020-08-16