Information

Beskrivning: Syftet med detta dokument är att ge ackrediterade verksamheter och verksamheter som söker ackreditering vägledning vid förbättring av informationssäkerhet. Dokumentet ger också vägledning till de krav som ställs vid bedömning av informationssäkerhet. Checklistan i slutet av dokumentet kan med fördel användas vid interna och externa revisioner. Utgåva 3, 2019-01-21

Relaterade ämnesområden