Information

Beskrivning: Syftet med detta dokument är att ge såväl Swedacs bedömare som ackrediterade organ och organ som sökt ackreditering en viss vägledning om vilka krav som kan ställas vid bedömning av kvalitetssystem i elektronisk miljö. Det syftar också till att våra bedömare skall agera så enhetligt som möjligt genom att ställa likartade krav.

Relaterade ämnesområden