Information

Beskrivning: Målet med detta dokument är att beskriva Swedacs tillämpning av dokumentet EA-2/05 ”Scope of accreditation and consideration of methods and criteria for the assessment of the scope in testing” och EA-2/15 ”EA Requirement for the Accreditation of Flexible Scopes”. Utgåva 7, 2020-04-27

Relaterade ämnesområden