Information

Beskrivning: Detta dokument har utarbetats för att ge laboratorier och kontrollorgan riktlinjer till hur program för intern revision av ledningssystem och dess tillämpning kan etableras. Dokumentet ersätter utgåva 3.