Information

Beskrivning: Spårbarhets- och kalibreringskraven i ackrediteringsstandarderna beskrivs på olika nivåer och kan lämna utrymme för tolkningar. Syftet med detta dokument är att beskriva hur Swedac tillämpar kraven för att på så vis harmonisera bedömningarna och ge de ackrediterade organen vägledning. Detta kalibrerings- och spårbarhetsdokument gällde tidigare bara kontrollorgan, men sedan utgåva 4 (13 oktober 2010) generellt inom ackreditering. Utgåva 12, som gäller från 3 maj 2021.