Information

Beskrivning: Denna policy ger vägledning för tillämpning av de krav i STAFS 2020:1 som hänför sig till hänvisning till ackreditering. För respektive paragraf ur föreskriften nedan (kursiv stil) ges vägledning för hur kraven kan uppfyllas. När ordet ”ska” är använt i vägledningarna härrör det från kraven i föreskriften. 2022-04-04, Utgåva 4