Swedac Logo


Swedac Magasin

Swedac Magasin är en tidning som speglar och tydliggör vikten av och nyttan med både det nationella och det globala kvalitetsarbetet. Tidningen utkommer med fyra nummer per år (från 2016).

 

 

 

 

Prenumerera på Swedac Magasin  


Har du tips på vad vi kan skriva om i tidningen? Kontakta Åsa Kultje 


 

För mer information, kontakta:

Åsa Kultje, kommunikationschef

Uppdaterad/Granskad: 2016-03-15 11:04