Information about the regulations

Description: In Swedish: Sedan 2009 har statliga myndigheter en skyldighet att ha ett miljöledningssystem enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Förordningen tydliggör vad som åligger myndigheten gällande miljöarbetet. Vilket bl. a. innebär att en kartläggning av myndighetens miljöpåverkan i form av en miljöutredning ska göras och att utredningen sedan ska ligga till grund för miljöledningssystemets inriktning och utformning.

Related areas