Information about the regulations

Description: In Swedish: Föreskrifterna tillämpas på certifieringsorgan som är eller ansöker om att bli ackrediterade av Swedac för certifiering av IT-säkerhet hos IT-produkter, IT-system samt skyddsprofiler, Protection Profile (PP). Föreskrifterna är ett komplement till Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:8) om ackreditering samt Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2013:5) om ackreditering av organ som certifierar produkter. PDF-filen ovan innehåller STAFS 2007:21 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan. Upphävd genom STAFS 2019:3.
Basic Constitutional:
Authorization: Unofficial translation

Related areas